• صندلی تاشو طلایی

  کرایه روزانه: ۹,۰۰۰ تومان

 • صندلی تاشو بنفش

  کرایه روزانه: ۹,۰۰۰ تومان

 • صندلی تاشو با کاور و شال

  شال به رنگ های زرشکی، آبی آسمانی، سرمه ای، طلایی و بنفش

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • صندلی شیواری رنگی سفید

  کرایه روزانه: ۱۸,۵۰۰ تومان

 • صندلی شیواری آبکاری نقره‏‏ ای

  کرایه روزانه: ۱۸,۵۰۰ تومان

 • صندلی شیواری آبکاری طلایی

  کرایه روزانه: ۱۸,۵۰۰ تومان

 • صندلی روستیک

  کرایه روزانه: ۲۲,۵۰۰ تومان

 • صندلی مبله کرم رنگ

  کرایه روزانه: ۰ تومان

 • صندلی پلیمری کرم رنگ

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • صندلی شیواری کودک

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • صندلی تاشو کودک

  کرایه روزانه: ۶,۵۰۰ تومان

 • صندلی رنگی کودک مدل رامو

  در رنگبندی متنوع (آبی، قرمز، زرد، سبز و صورتی)

  کرایه روزانه: ۷,۵۰۰ تومان

 • صندلی رنگی کودک مدل استار

  کرایه روزانه: ۷,۵۰۰ تومان

 • صندلی تاشو سرمه ای

  کرایه روزانه: ۹,۰۰۰ تومان

 • میز عسلی پایه ثابت

  طول ۶۰ ، عرض ۴۰ ، ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۲,۵۰۰ تومان

 • میز عسلی پایه تلسکوپی

  طول ۶۰، عرض ۴۰ ، ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۲,۵۰۰ تومان

 • میز عسلی پایه تلسکوپی با شیشه گرد

  قطر ۷۰ ، ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۲,۵۰۰ تومان

 • میز رنگی کودک

  مربعی به طول ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز هندسی طلایی ۱۰۰

  قطر ۶۰ ، ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز هندسی طلایی ۸۰

  قطر ۶۰ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز هندسی طلایی ۶۰

  قطر ۶۰ ، ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز هندسی نقره ای ۱۰۰

  قطر ۶۰ ، ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز هندسی نقره ای ۸۰

  قطر ۶۰ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز هندسی نقره ای ۶۰

  قطر ۶۰ ، ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی هندسی طلایی با صفحه سکوریت دودی

  قطر ۱۱۵ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۸۵,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی هندسی طلایی با صفحه سکوریت شفاف

  قطر ۱۱۵ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۸۵,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی هندسی نقره ای با صفحه سکوریت دودی

  قطر ۱۱۵ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۸۵,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی هندسی نقره ای با صفحه سکوریت شفاف

  قطر ۱۱۵ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۸۵,۰۰۰ تومان

 • ميز دكوري گشنيزي سايز بزرگ

  طول ۳۰ ، ارتفاع ۵۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۵,۰۰۰ تومان

 • ميز دكوري گشنيزي سايز متوسط

  طول ۲۵، ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۵,۰۰۰ تومان

 • ميز دكوري گشنيزي سايز کوچک

  طول ۲۰ ، ارتفاع ۳۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۵,۰۰۰ تومان

 • میز دکوری اناری سایز بزرگ

  قطر ۴۲ و ارتفاع ۵۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۵,۰۰۰ تومان

 • میز دکوری اناری سایز متوسط

  قطر ۳۶ و ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۵,۰۰۰ تومان

 • میز دکوری اناری سایز کوچک

  قطر ۳۲ و ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۵,۰۰۰ تومان

 • میز دکوری مکعبی سایز بزرگ

  ارتفاع ۹۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز دکوری مکعبی سایز متوسط

  ارتفاع ۷۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز دکوری مکعبی سایز کوچک

  ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین فلزی طلایی ۱۲۰*۶۰

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۹۵,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین فلزی نقره ای ۱۲۰*۶۰

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۹۵,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین فلزی طلایی ۱۴۰*۸۰

  طول ۱۴۰، عرض ۸۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۹۵,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین فلزی نقره ای ۱۴۰*۸۰

  طول ۱۴۰، عرض ۸۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۹۵,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین چوبی سفید

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین چوبی پایه سفید و صفحه طلایی

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین چوبی پایه طلایی و صفحه سفید

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین چوبی طلایی

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • میز کیک کوئین سفید

  طول ۶۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۹۰سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • میز کیک کوئین پایه سفید و صفحه طلایی

  طول ۶۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۷۵,۰۰۰ تومان

 • میز کیک کوئین پایه طلایی و صفحه سفید

  طول ۶۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۷۵,۰۰۰ تومان

 • میز کیک کوئین طلایی

  طول ۶۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۷۵,۰۰۰ تومان

 • میز گرد بدون کاور

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی زرشکی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی بادمجانی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی یاسی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی کالباسی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی سرمه ای

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی آبی آسمانی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی طلایی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی قهوه ای

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی بدون کاور

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی زرشکی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی بادمجانی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی یاسی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی کالباسی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی سرمه ای

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی آبی آسمانی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی طلایی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی قهوه ای

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز فلزی بدون کاور

  قطر ۶۰ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۵,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز با کاور و شال

  قطر ۶۰ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر، رنگ شال زرشکی، طلایی، آبی و سرمه ای

  کرایه روزانه: ۷۵,۰۰۰ تومان

 • استوانه چوبی ۱۰۰

  قطر ۴۵ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • استوانه چوبی ۸۰

  قطر ۴۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • استوانه چوبی ۶۰

  قطر ۴۵ و ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز ال ای دی

  قطر ۶۵ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر، دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز ال ای دی پایه استیل

  قطر ۶۵، ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر، دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

 • میز عسلی ال ای دی

  قطر ۶۵ و ارتفاع ۵۰ سانتی متر، دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • استوانه ال ای دی

  ارتفاع ۸۰ سانتی متر، دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی ال ای دی با صفحه سکوریت دودی و شفاف

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر، صفحه سکوریت دودی و شفاف

  کرایه روزانه: ۱۲۵,۰۰۰ تومان

 • میز سرو نوشیدنی ال ای دی

  طول ۱۶۰ و ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

 • یخدان ال ای دی

  قطر ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر، دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

 • آبنمای ال ای دی

  قطر ۶۰، ارتفاع ۹۰ سانتی متر، دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • تریبون

  ارتفاع ۱۰۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

 • ترولی

  کرایه روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

 • بشقاب پلو هتلی چینی

  کرایه روزانه: ۳,۰۰۰ تومان

 • بشقاب خورش هتلی چینی

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • بشقاب میوه هتلی چینی

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • دیس بیضی بزرگ چینی

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • دیس بیضی متوسط چینی

  کرایه روزانه: ۷,۰۰۰ تومان

 • دیس بیضی کوچک چینی

  کرایه روزانه: ۶,۰۰۰ تومان

 • دیس کباب هتلی چینی

  کرایه روزانه: ۶,۰۰۰ تومان

 • فنجان و نعلبکی چینی

  کرایه روزانه: ۴,۰۰۰ تومان

 • کاسه هتلی چینی

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • قندان چینی

  کرایه روزانه: ۱۲,۰۰۰ تومان

 • شکردان چینی

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • قوری چای چینی

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • قوری وارمردار چینی

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • جای سس خوری چینی

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • نمکپاش چینی

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • جای دستمال کاغذی چینی

  کرایه روزانه: ۶,۰۰۰ تومان

 • زیر سیگاری

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • اردورخوری چهارخانه چینی

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • گلدان هتلی چینی با گل لاله

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • گلدان هتلی چینی با گل مینا

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • گلدان هتلی چینی با گل نرگس

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • قاشق و چنگال غذاخوری

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • قاشق غذاخوری

  کرایه روزانه: ۱,۰۰۰ تومان

 • چنگال غذاخوری

  کرایه روزانه: ۱,۰۰۰ تومان

 • کارد و چنگال میوه خوری

  کرایه روزانه: ۱,۵۰۰ تومان

 • کارد میوه خوری

  کرایه روزانه: ۷۵۰ تومان

 • چنگال میوه خوری

  کرایه روزانه: ۷۵۰ تومان

 • قاشق دسر خوری

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • قاشق چای خوری

  کرایه روزانه: ۱,۰۰۰ تومان

 • کفگیر استیل

  کرایه روزانه: ۶,۰۰۰ تومان

 • ملاقه استیل

  کرایه روزانه: ۶,۰۰۰ تومان

 • انبر سالاد استیل

  کرایه روزانه: ۶,۰۰۰ تومان

 • قاشق بزرگ خورش

  کرایه روزانه: ۶,۰۰۰ تومان

 • کارد بزرگ

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • کارد و کفگیر برش کیک

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • لیوان اپرا

  کرایه روزانه: ۴,۵۰۰ تومان

 • لیوان کافی شاپ

  کرایه روزانه: ۴,۵۰۰ تومان

 • جام

  کرایه روزانه: ۴,۵۰۰ تومان

 • کلمن شربت شیشه ای ۴ لیتری

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • کلمن شربت شیشه ای ۵ لیتری

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • کلمن شربت شیشه ای ۸ لیتری

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • کلمن شربت فانتزی ۲ لیتری

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • استکان کمرباریک

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • کاسه شیشه ای بزرگ

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف میوه کریستال پایه دار

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف شیرینی کریستال پایه دار

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف میوه کوچک (آجیل) کریستال پایه دار

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کشکول کریستال پایه دار

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات کریستال

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • سینی پذیرایی طلایی استیل

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • سینی پذیرایی نقره ای استیل

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • سینی پذیرایی دورنگ استیل

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • جایخی استیل با انبر بخ

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • فلاسک ۲ لیتری

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • سماور برقی ۱۵ لیتری

  کرایه روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

 • سماور برقی ۲۰ لیتری

  کرایه روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

 • سماور برقی ۳۰ لیتری

  کرایه روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش مستطیلی

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش بیضی

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش گرد

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش هتلی کلاسیک

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • سینی سیلور مستطیلی کلاسیک

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • سینی سیلور گرد کلاسیک

  کرایه روزانه: ۹۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش حلیم

  کرایه روزانه: ۷۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش حلیم کلاسیک

  کرایه روزانه: ۷۰,۰۰۰ تومان

 • جااسفندی

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • جاقاشق چنگالی استیل

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل نقره ای بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل نقره ای با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل نقره ای با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل طلایی بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل طلایی با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی کوتاه طلایی بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی کوتاه طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی کوتاه طلایی با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی متوسط طلایی بدون گل

  ارتفاع ۷۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی متوسط طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۷۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی متوسط طلایی با گل رز

  ارتفاع ۷۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی بلند طلایی بدون گل

  ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی بلند طلایی با توپ گل میخک بزرگ

  ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۷۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی بلند طلایی با گل رز بزرگ

  ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۷۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۲۱ شاخه طلایی

  ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۴ شاخه طلایی بدون گل

  ارتفاع ۶۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۴ شاخه طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۶۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۴ شاخه طلایی با گل رز

  ارتفاع ۶۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۴ شاخه نقره ای بدون گل

  ارتفاع ۶۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۴ شاخه نقره ای با توپ گل میخک

  ارتفاع ۶۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۴ شاخه نقره ای با گل رز

  ارتفاع ۶۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۲ شاخه طلایی بدون گل

  ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۲ شاخه طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۲ شاخه طلایی با گل رز

  ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی طلایی بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی طلایی با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه وشیرینی نقره ای بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی نقره ای با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی نقره ای با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی سفید بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی سفید با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی سفید با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۲ طبقه میوه وشیرینی

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات پایه دار طلایی

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات بدون پایه طلایی

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات پایه دار نقره ای

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات بدون پایه نقره ای

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات پایه دار آنتیک

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف بدون پایه آنتیک

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک طلایی

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کاپ کیک طلایی

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر، قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف کاپ کیک دربدار طلایی

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی طلایی سایز بزرگ

  ارتفاع ۲۹ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی طلایی سایز متوسط

  ارتفاع ۲۷ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی طلایی سایز کوچک

  ارتفاع ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک نقره ای

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کاپ کیک نقره ای

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر، قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • پایه گل نقره ای ارتفاع ۴۰ بدون گل

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه گل نقره ای ارتفاع ۴۰ با گل رز سفید

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف کاپ کیک دربدار نقره ای

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی نقره ای سایز بزرگ

  ارتفاع ۲۹ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی نقره ای سایز متوسط

  ارتفاع ۲۷ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی نقره ای سایز کوچک

  ارتفاع ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک سفید

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کاپ کیک سفید

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر، قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • پایه گل سفید ارتفاع ۳۰ بدون گل

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه گل سفید ارتفاع ۳۰ با گل رز سفید

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه گل سفید ارتفاع ۴۰ بدون گل

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه گل سفید ارتفاع ۴۰ با گل رز سفید

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کاپ کیک سفید دربدار

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی سفید سایز بزرگ

  ارتفاع ۲۹ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی سفید سایز متوسط

  ارتفاع ۲۷ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی سفید سایز کوچک

  ارتفاع ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک صورتی

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک صورتی

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • پایه گل صورتی ارتفاع ۴۰ بدون گل

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۲,۵۰۰ تومان

 • پایه گل صورتی ارتفاع ۴۰ با گل رز سفید

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۷,۵۰۰ تومان

 • ظرف کاپ کیک صورتی دربدار

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی صورتی سایز بزرگ

  ارتفاع ۲۹ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی صورتی سایز متوسط

  ارتفاع ۲۷ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی صورتی سایز کوچک

  ارتفاع ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک آبی

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک آبی

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • پایه گل آبی ارتفاع ۴۰ بدون گل

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه گل آبی ارتفاع ۴۰ با گل رز سفید

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک مشکی

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کاپ کیک مشکی

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر، قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • پایه گل مشکی ارتفاع ۴۰ بدون گل

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه گل مشکی ارتفاع ۴۰ با گل رز سفید

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • شکلات خوری / میوه خوری مسی

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • شیرینی خوری مسی

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • ست سماور برنجی

  کرایه روزانه: ۱۲۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان لاله سایز بزرگ

  ارتفاع ۳۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • شمعدان لاله سایز متوسط

  ارتفاع ۲۹ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان لاله سایز کوچک

  ارتفاع ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی ایلیا طلایی سایز بزرگ

  ارتفاع ۳۴ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی ایلیا طلایی سایز متوسط

  ارتفاع ۲۷ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی ایلیا طلایی سایز کوچک

  ارتفاع ۲۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی ایلیا نقره ای سایز بزرگ

  ارتفاع ۳۴ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی ایلیا نقره ای سایز متوسط

  ارتفاع ۲۷ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی ایلیا نقره ای سایز کوچک

  ارتفاع ۲۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی ایلیا ایستاده طلایی

  ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی وسط سناتور

  ارتفاع ۲۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی کورالی پایه دار

  ارتفاع ۱۳ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • شات کورالی

  کرایه روزانه: ۱,۵۰۰ تومان

 • شات استوانه

  کرایه روزانه: ۱,۵۰۰ تومان

 • قفس طلایی فانتزی

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی طرحدار باریک

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی طرحدار کوچک

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی طرحدار بزرگ

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی ساده کوچک

  ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی ساده متوسط

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی ساده بزرگ

  ارتفاع ۵۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی ایستاده کوچک

  ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی ایستاده متوسط

  ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی ایستاده بزرگ

  ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • قفس نقره ای طرحدار باریک

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس نقره ای طرحدار کوچک

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس نقره ای طرحدار بزرگ

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس نقره ای ساده کوچک

  ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس نقره ای ساده متوسط

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس نقره ای ساده بزرگ

  ارتفاع ۵۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس سفید طرحدار باریک

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس سفید طرحدار کوچک

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس سفید طرحدار بزرگ

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس سفید ساده کوچک

  ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس سفید ساده متوسط

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • قفس سفید ساده بزرگ

  ارتفاع ۵۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • فانوس سفید شش ضلعی بزرگ

  ارتفاع ۳۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • فانوس سفید شش ضلعی کوچک

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • فانوس سفید چهارضلعی متوسط

  ارتفاع ۲۶ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • فانوس سفید چهارضلعی کوچک

  ارتفاع ۲۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۳,۰۰۰ تومان

 • نقل خوری دربدار بزرگ آنتیک

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • نقل خوری دربدار متوسط آنتیک

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • نقل خوری قایقی آنتیک

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • حلقه گل فلزی طلایی

  قطر ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • حلقه گل فلزی نقره ای

  قطر ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • باکس هدیه

  قاب طرح چوب با پلکسی، در ۴ سایز: ۳۰*۲۶*۳۰/ ۳۵*۲۵*۳۵/ ۴۰*۲۶*۴۰/ ۳۵*۳۰*۳۰

  کرایه روزانه: ۷۵,۰۰۰ تومان