• صندلی تاشو سرم‏‏‏ه ای

  کرایه روزانه: ۱,۵۰۰ تومان

 • صندلی تاشو سلطنتی طلایی

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • صندلی تاشو صدفی بنفش

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • صندلی تاشو با کاور و شال

  شال به رنگ های زرشکی، آبی آسمانی، سرمه ای، طلایی و بنفش

  کرایه روزانه: ۳,۰۰۰ تومان

 • صندلی شیواری سفید

  کرایه روزانه: ۵,۵۰۰ تومان

 • صندلی شیواری طلایی

  کرایه روزانه: ۵,۵۰۰ تومان

 • صندلی مبله کرم رنگ

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • صندلی عروس و داماد

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • صندلی تاشو کودک

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • صندلی شیواری کودک

  کرایه روزانه: ۴,۰۰۰ تومان

 • صندلی رنگی کودک مدل رامو

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • صندلی رنگی کودک مدل استار

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • میز عسلی پایه ثابت

  طول ۶۰ ، عرض ۴۰ ، ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳,۰۰۰ تومان

 • میز عسلی پایه تلسکوپی

  طول ۶۰، عرض ۴۰ ، ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳,۰۰۰ تومان

 • میز عسلی پایه تلسکوپی با شیشه گرد

  قطر ۷۰ ، ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳,۰۰۰ تومان

 • میز رنگی کودک

  مربعی به طول ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز طلایی پی وی دی بزرگ

  قطر ۷۰ ، ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز طلایی پی وی دی متوسط

  قطر ۷۰ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز طلایی پی وی دی کوچک

  قطر ۷۰ ، ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز نقره ای پی وی دی بزرگ

  قطر ۷۰ ، ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز نقره ای پی وی دی متوسط

  قطر ۷۰ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز طلایی پی وی دی کوچک

  قطر ۷۰ ، ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی طلایی پی وی دی با صفحه سکوریت دودی

  قطر ۱۱۵ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی طلایی پی وی دی با صفحه سکوریت شفاف

  قطر ۱۱۵ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی نقره ای پی وی دی با صفحه سکوریت دودی

  قطر ۱۱۵ ، ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی نقره ای پی وی دی با صفحه سکوریت شفاف

  قطر ۱۱۵ ، ارتفاع ۸۰

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • میز دکوری طلایی بزرگ

  طول ۳۰ ، ارتفاع ۵۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • میز دکوری طلایی متوسط

  طول۴۵ ، ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز دکوری طلایی کوچک

  طول ۲۰ ، ارتفاع ۳۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • میز ام دی اف پایه طلایی

  طول ۱۱۰، عرض ۷۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین طلایی پی وی دی

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین نقره ای پی وی دی

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین سفید

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین پایه سفید و صفحه طلایی

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین پایه طلایی و صفحه سفید

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • میز کوئین طلایی

  طول ۱۲۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • میز کیک کوئین سفید

  طول ۶۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • میز کیک کوئین پایه سفید و صفحه طلایی

  طول ۶۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • میز کیک کوئین پایه طلایی و صفحه سفید

  طول ۶۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • میز کیک کوئین طلایی

  طول ۶۰، عرض ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • میز گرد بدون کاور

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار سفید

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۳,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی کالباسی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی زرشکی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی یاسی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی بادمجانی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی سرمه ای

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی آبی آسمانی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز گرد با کاور طرحدار و لچکی طلایی

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی بدون کاور

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۳,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی کالباسی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی زرشکی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی یاسی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی بادمجانی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی سرمه ای

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی آبی آسمانی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز مستطیلی با کاور طرحدار و لچکی طلایی

  طول ۱۳۰، عرض ۹۰ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز فلزی بدون کاور

  قطر ۶۰ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز با کاور و شال

  قطر ۶۰ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر، رنگ شال زرشکی، طلایی، آبی و سرمه ای

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز ال ای دی

  قطر ۶۵ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر، شارژی دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز سوارز ال ای دی پایه استیل

  قطر ۶۵ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر، شارژی دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میز عسلی ال ای دی

  قطر ۶۵ و ارتفاع ۵۰ سانتی متر، شارژی دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • میز تولد ال ای دی

  طول ۱۰۰ و ارتفاع ۷۰ سانتی متر، شارژی دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • میز پذیرایی ال ای دی با صفحه سکوریت

  قطر ۱۱۵ و ارتفاع ۸۰ سانتی متر، صفحه سکوریت دودی و شفاف

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • یخدان ال ای دی

  قطر ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر، شارژی دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • آبنمای ال ای دی

  قطر ۶۰ و ارتفاع ۹۰ سانتی متر، شارژی دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • استوانه ال ای دی

  ارتفاع ۸۰ سانتی متر، شارژی دارای ۱۶ طیف رنگی

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • استوانه چویی

  ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • استوانه چویی

  ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • تریبون

  کرایه روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

 • ترولی

  کرایه روزانه: ۸۰,۰۰۰ تومان

 • استند جدا کننده

  هر پایه با بند قرمز رنگ

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • بشقاب پلو خوری

  کرایه روزانه: ۱,۲۰۰ تومان

 • بشقاب خورشت خوری

  کرایه روزانه: ۷۰۰ تومان

 • بشقاب میوه خوری

  کرایه روزانه: ۷۰۰ تومان

 • دیس بیضی بزرگ چینی

  کرایه روزانه: ۴,۰۰۰ تومان

 • دیس بیضی کوچک چینی

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • کاسه چینی

  کرایه روزانه: ۷۰۰ تومان

 • فنجان و نعلبکی چینی

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • فنجان چای چینی

  کرایه روزانه: ۱,۰۰۰ تومان

 • قندان چینی

  کرایه روزانه: ۳,۰۰۰ تومان

 • شکردان چینی

  کرایه روزانه: ۳,۰۰۰ تومان

 • قوری چای چینی

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • سس خوری چینی

  کرایه روزانه: ۳,۰۰۰ تومان

 • جای دستمال کاغذی چینی

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • نمکدان چینی

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • اردورخوری چهارخانه چینی

  کرایه روزانه: ۱۲,۰۰۰ تومان

 • گلدان چینی با گل مینا

  کرایه روزانه: ۵,۵۰۰ تومان

 • گلدان چینی با گل لاله

  کرایه روزانه: ۵,۵۰۰ تومان

 • قاشق و چنگال غذاخوری

  کرایه روزانه: ۷۰۰ تومان

 • قاشق غذاخوری

  کرایه روزانه: ۳۵۰ تومان

 • چنگال غذاخوری

  کرایه روزانه: ۳۵۰ تومان

 • کارد و چنگال میوه خوری

  کرایه روزانه: ۶۰۰ تومان

 • کارد میوه خوری

  کرایه روزانه: ۳۰۰ تومان

 • چنگال میوه خوری

  کرایه روزانه: ۳۰۰ تومان

 • قاشق دسر خوری

  کرایه روزانه: ۵۰۰ تومان

 • قاشق چای خوری

  کرایه روزانه: ۵۰۰ تومان

 • کفگیر استیل

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • ملاقه استیل

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • قاشق بزرگ خورش

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • کارد بزرگ برش ماهی

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • انبر سالاد

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • لیوان اپرا

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • لیوان کافی شاپ

  کرایه روزانه: ۲,۰۰۰ تومان

 • جام

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • کلمن شربت شیشه ای ۸ لیتری

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • کلمن شربت شیشه ای ۴ لیتری

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • کلمن شربت فانتزی

  ۲ لیتری

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف میوه کریستال پایه دار

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف میوه کوچک (آجیل) کریستال پایه دار

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • ظرف شیرینی کریستال پایه دار

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف کشکول کریستال پایه دار

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف سس خوری کریستال پایه دار

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات کریستال

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • کاسه گرد بزرگ پیرکس

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • پیاله کوچک پیرکس

  کرایه روزانه: ۵۰۰ تومان

 • سینی پذیرایی طلایی استیل

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • سینی پذیرایی نقره ای استیل

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • سینی پذیرایی دورنگ استیل

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • جایخی استیل با انبر یخ

  کرایه روزانه: ۶,۰۰۰ تومان

 • فلاسک ۲ لیتری

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • سماور برقی ۱۵ لیتری

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • سماور برقی ۲۰ لیتری

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • سینی سیلور گرد کلاسیک

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • سینی سیلور مستطیلی کلاسیک

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش حلیم

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش حلیم کلاسیک

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش هتلی کلاسیک

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش هتلی

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش گرد

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش بیضی

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • شف اندیش مستطیلی

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل نقره ای بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل نقره ای با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۶,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل نقره ای با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۹,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل طلایی بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۶,۰۰۰ تومان

 • کاپ گل طلایی با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۹,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی کوتاه طلایی بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی کوتاه طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی کوتاه طلایی با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۷,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی متوسط طلایی بدون گل

  ارتفاع ۷۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی متوسط طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۷۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی متوسط طلایی با گل رز

  ارتفاع ۷۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۲,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی بلند طلایی بدون گل

  ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی بلند طلایی با توپ گل میخک بزرگ

  ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • کاپ ورودی بلند طلایی با گل رز بزرگ

  ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۷,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۲ شاخه طلایی بدون گل

  ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۲ شاخه طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۲ شاخه طلایی با گل رز

  ارتفاع ۴۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۴ شاخه طلایی بدون گل

  ارتفاع ۶۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۴ شاخه طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۶۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۶,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۴ شاخه طلایی با گل رز

  ارتفاع ۶۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۹,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی طلایی بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی طلایی با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۶,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی طلایی با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۹,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی نقره ای بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی نقره ای با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۶,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی نقره ای با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۹,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی سفید بدون گل

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی سفید با توپ گل میخک

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۶,۰۰۰ تومان

 • ظرف ۳ طبقه میوه و شیرینی سفید با گل رز

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳۹,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک سفید

  قطر ۳۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کاپ کیک سفید

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • پایه گل سفید ارتفاع ۳۰ بدون گل

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۸,۰۰۰ تومان

 • پایه گل سفید ارتفاع ۳۰ با گل رز سفید

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۳,۰۰۰ تومان

 • پایه گل سفید ارتفاع ۴۰ بدون گل

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • پایه گل سفید ارتفاع ۴۰ با گل رز سفید

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی شیشه ای سفید

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • پایه کیک طلایی

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • پایه کاپ کیک طلایی

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر، قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات بدون پایه طلایی

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات پایه دار طلایی

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات بدون پایه آنتیک

  قطر ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف شکلات پایه دار آنتیک

  قطر ۲۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • ظرف کندی شیشه ای آنتیک

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • نقل خوری دربدار بزرگ آنتیک

  کرایه روزانه: ۱۲,۰۰۰ تومان

 • نقل خوری دربدار متوسط آنتیک

  کرایه روزانه: ۱۲,۰۰۰ تومان

 • نقل خوری کوچک آنتیک

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • نقل خوری قایقی آنتیک

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • فانوس شش ضلعی سفید بزرگ

  ارتفاع ۳۵ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • فانوس شش ضلعی سفید کوچک

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • فانوس چهارضلعی سفید متوسط

  ارتفاع ۲۶ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۲,۰۰۰ تومان

 • فانوس چهار ضلعی سفید کوچک

  ارتفاع ۲۲ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی فانتزی

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی باریک

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • قفس نقره ای باریک

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • قفس سفید باریک

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی کوچک

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی بزرگ

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • قفس نقره ای کوچک

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • قفس نقره ای بزرگ

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • قفس سفید کوچک

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • قفس سفید بزرگ

  ارتفاع ۵۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان لاله سایز کوچک

  ارتفاع ۲۶ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • شمعدان لاله سایز متوسط

  ارتفاع ۳۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۲,۰۰۰ تومان

 • شمعدان لاله سایز بزرگ

  ارتفاع ۴۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ایلیا سایز کوچک

  ارتفاع ۲۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ایلیا سایز متوسط

  ارتفاع ۲۷ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ایلیا سایز بزرگ

  ارتفاع ۳۴ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • جاشمعی وسط سناتور

  ارتفاع ۲۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۵,۵۰۰ تومان

 • جاشمعی کورالی پایه دار

  ارتفاع ۱۳ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۳,۵۰۰ تومان

 • شات کورالی

  کرایه روزانه: ۸۰۰ تومان

 • شات استوانه

  کرایه روزانه: ۱,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی ایستاده کوچک

  ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۱۵,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی ایستاده متوسط

  ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • قفس طلایی ایستاده بزرگ

  ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • شمعدان ۲۱ شاخه طلایی

  ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • توپ گل میخک سفید کوچک

  کرایه روزانه: ۶,۰۰۰ تومان

 • توپ گل میخک سفید بزرگ

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • نیم توپ گل رز کوچک

  کرایه روزانه: ۹,۰۰۰ تومان

 • نیم توپ گل رز بزرگ

  کرایه روزانه: ۱۲,۰۰۰ تومان

 • نیم توپ گل رز سفید کوچک

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان

 • گل مصنوعی لاله

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • گل مصنوعی بوته مینا

  کرایه روزانه: ۲,۵۰۰ تومان

 • ریسه شکوفه سیب

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • ریسه گل ۱ متری

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • باکس کوچک ال ای دی

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • فلشر بزرگ

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • فلشر کوچک

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • فلت بزرگ

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • فلت کوچک

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • لیزر بارانی

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • لیزر انیمیشن

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • لیزر گلدار

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • لیزر خطی سبز و قرمز

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • لیزر خطی آبی

  کرایه روزانه: ۳۵,۰۰۰ تومان

 • لیزر الی ای دی

  کرایه روزانه: ۲۵,۰۰۰ تومان

 • باکس ۶۰ لنز

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • رقص نور نیمکره

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • مووینگ اسپایدر

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • اسموکر بزرگ

  دستگاه دودساز، دارای ریموت و مایع مخصوص

  کرایه روزانه: ۴۵,۰۰۰ تومان

 • اسموکر کوچک

  دستگاه دودساز، دارای ریموت و مایع مخصوص

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • حباب ساز

  دارای ریموت و مایع مخصوص

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • برف ساز

  دارای ریموت و مایع مخصوص

  کرایه روزانه: ۴۰,۰۰۰ تومان

 • پروژکتور روشنایی ال ای دی

  کرایه روزانه: ۲۰,۰۰۰ تومان

 • پروژکتور روشنایی حرفه ای

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میکروفون با پایه

  کرایه روزانه: ۳۰,۰۰۰ تومان

 • باند دلتا با پایه

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • باند شارژی اکتیو

  دارای ورودی فلش، بلوتوث و کابل AUX

  کرایه روزانه: ۶۰,۰۰۰ تومان

 • باند شارژی پسیو

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • میکسر

  کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • پایه باند

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • پایه تی

  کرایه روزانه: ۱۰,۰۰۰ تومان

 • سه راهی برق

  ۱۰ متری

  کرایه روزانه: ۵,۰۰۰ تومان